CartiAgricole.ro Carti   |   Articole   |   Localitati si primarii
  Comanda rapida  


FERMA PRODUCTIE DE CRAP

Adauga articol
Carti pentru afacerea ta

Animale exotice din margele - Idei creative 45

Nurca

Ghid pentru pomicultori
vezi alte articole din domeniul Piscicultura - Pesti
Autor: Marin Vasile, CNAFP Bucuresti, filiala Calarasi


   Amenajarile pisciole sistematice sunt proprii zonelor de ses necesitand terenuri intinse cu panta relativa mica, dar si in zona de coline, in albiile majore ale raurilor sau afluentii acestora.
    Amenajarile sistematice au nevoie de sursa de apa pemanenta cu debit continuu si de preferinta garvitationale.
    Amenajarea sistematica din punct de vedere al alimentarii cu apa este posibil de realizat daca aceasta este construita in aval de un lac de acumulare sau daca prin realizarea unei retineri in albia raurilor (stavilare) se va obtine diferenta de nivel utila intre cota apei retinute la punctul de priza si cota maxima proiectata a apei in bazinele amenajarii.
    Vor fi preferate terenurile in panta usoara, care ofera posibilitatea scurgerii apei din bazine in conditii usoare asigurandu-se golirea tuturor bazinelor.
    Amenajarile sistematice pentru producerea crapului trebui sa indeplineasca urmatoarele caracteristici:
   - sa fie amplasate in afara albiei minore a apelor curgatoare;
   - alimentarea si evacuarea bazinelor este independenta pentru fiecare
   bazin;
   - reglarea nivelului apei sa se poata face dupa nevoile biologice si de
   exploatare ale fiecarui bazin in parte;
   - scurgerea completa a bazinelor este necesara anual toamna sau
   primavara;
   Compartimentarea terenului poate fi realizata in trei variante:
   a) Compartimentarea cu alimentare si evacuare pe partile laterale,
   compartimentarea proprie terenurilor de forma alungita, bazinele fiind incadrate de cele doua canale (alimentare si evacuare). Panta terenului trebuie sa fie orientata in doua sensuri; de-a lungul complexului si de la canalul de alimentare spre cel de evacuare.
   b) Compartimentare cu alimentare centrala si evacuare bilaterala cu bazine
   grupate in doua trupuri separate de canalul comun de alimentare. Compartimentarea aceasta este proprie terenurilor largi, plane (de ses).
   c) Compartimentare cu alimentare bilaterala si evacuare centarala-proprie
   vailor largi, deschise, cu panta mica si versanti usor inclinati.
   
   
   
   I. Ferma de productie de crap - 10 ha - ciclu productie de 2 ani
   -se poate realiza in aval de lacuri de acumulare din zona de ses pentru a
   asigura un debit de apa continuu - pe terenuri plane cu pante usoare sau prin recompartimentarea unor iazuri pe rauri sau afluentii acestora.
   (1) Amenajarea este formata din:
   (1.1) - bazine crestere marfa: 4 buc x 2 ha = 8 ha
    Caracteristici:
    Suprafata 100 m x 200 m = 2 ha
    Adancime 1 m la 2 m aval
    Alimen - evacuare
    Durata alimentare - 10 zile
    Evacuare - 10 zile
    Suprafata din complex 80-85%
    (1.2) - bazine crestere vara I : 2 buc x 0,32 ha = 0,64 ha
    Forma : dreptunghiulara 40 m x 80 m = 0,32 ha
    Adancime : 0,5 m - 1,5 m
    Alim- evacuare
    Suprafata din complex 8 %
    (1.3)- bazine de reproducere si predezvoltare : 2 buc x 0,1 ha
    Forma dreptunghiulara 25 m x 40 m = 0,1 ha
    Adancime : 0,3 m - 1 m
    Alimen- evacuare
    Durata alimentare : 12 ore, evacuare 12 ore
    Suprafata din complex 0,5%
    Prevazut cu canal drenor de-a lungul digului de
    evacuare pentru inlesnirea pescuitului reproducatorilor
   
   
    (1.4) - Bazine crestere si iernare reproducatori si remonti si parcare pe sexe
    4 buc x 0,1 ha = 0,4 ha
    Forma dreptunghiulara 25 m x 40 m
    Adancime 1 m - 2 m
    Alim - evacuare
    Durata alimentarii 1 zi
    Evacuarii 1 zi
    Suprafata din complex
    (2) Materialul de populare
   a)- materialul de 1 an pentru popularea bazinelor de crestere peste de consum: pentru aceasta se are in vedere urmatoarele aspecte:
    - greutatea materialului la livrare : (G med)
    - crap 2 kg/buc
    - sanger 1kg/buc
    - productia obtinuta la unitate de suprafata:
    - crap 5.000kg/ha
    - sanger 1.000 kg/ha
    -supravietuire in perioada de crestere 90% (S)
    -suprafata bazinelor de crestere = 8 ha
   Productia totala obtinuta (Pa) 40.000 kg crap
    80.000 kg sanger
    -nr. pui de crap (1an) necesari:
    P/Gmed x S = 40.000/ 2 x 0,9 = 22.222 buc
   
   - nr. pui de sanger (1an) greut 100 gr/buc necesari:
    P /Gmed x S = 8.000/ 1 x 0,9 = 8.890 buc
   
   b) - necesar de pui de o vara tinand cont de supravietuirea la iernat 80%
    - pui de crap (100 gr/buc) 27.800 buc
    - pui de sanger (100gr/buc) 11.100 buc
   
   c) - pui predezvoltati de crap necesari popularii bazinelor de crestere vara I:
    - greutate medie la varsta de o vara (100 gr/buc)
    - supravietuire in perioada de crestere 50% (S)
    - nr. de bucati necesare : crap 27.800 buc
    sanger 11.100 buc
   - nr. pui predezvoltati crap = 27.800/0,5= 55.600 buc 1 gr/buc
   - nr. pui predezvoltati sanger = 11.100/0,5 = 22.200 buc 1 gr/buc
   d) - necesar de reproducatori:
    Tinand cont de prolificitatea crapului si de supravietuirea pana la varsta de 21 zile care este de 10% este necesara doar o familie de crap pentru obtinerea a 55.600 buc de pui predezvolatati de crap. Totusi tinand cont de probabilitatea ca o familie sa nu dea randamentul scontat se folosesc 2-4 familii in bazine de reproducere diferite pentru siguranta obtinerii puilor.
   Din aceste motive se pastreaza 4 familii de crap (4 fem+8 masc) in greutate de 5-6 kg reproducatori care trebuie inlocuiti la 2-3 ani cu reproducatori obtinuti din remontii crescuti si selectati fenotipic din BC(R+r) aprox. 200 kg.
   
   
   (3) Necesar furaje : Tinand cont de faptul ca folosind furaje clasice nu se pot obtine productii mai mari de 2.000-2.500 kg/ha pentru atingerea unor productii de 6.000 kg/ha sunt folosite furaje granulate foarte proteice cu indice de conversie 1,5 kg furaje/ 1 kg peste
    - necesar furaje pentru crestere in vara II (peste consum)
    40.000 kg - 2.222 kg puiet 1 an = 37.778 kg x 1,5 = 56.667 kg
    - necesar furaje pentru crestere in vara I (sanger +crap)
    (27.800 buc crap + 11.100 buc sanger) x 100gr/buc= 3.890 kg
    3.890 kg x 1,5 = 5.835 kg
    - necesar furaje pentru reproducatori si remonti :
    3 % din 200 kg zilnic x 200 zile 1.000 kg
    - necesar prestarter pui predezvoltati
    10 kg/zi/ha = 2 x 17 zile= 35 kg - in zece mese/zi
   
   (4) Necesar volume de apa folosita : 1.000.000 m3 /an
    -pentru umplere : 140.000 m3
    - pentru primenire : 195 m3/h x 24 ore x 180 zile = 842.400 m3/an
   
   
   II. Ferma de productie - crap pentru consum: familiala 10 ha cu ciclu de productie 1 an
   - se poate realiza in aval de lacurile acumulare din zona de ses pentru a
   asigura debit de apa continuu pe toata perioada ciclului de productie . Se poate realiza pe terenuri plane cu pante usoare sau prin recompartimentarea unor iazuri pe rauri sau afluenti ai acestora.
   1. Caracteristicile bazinelor de crestere (ingrasare)
   - suprafata acestora in cresterea intensiva a crapului propunem a fi intre 1
   ha si 4 ha in functie si de configuratia terenului pe care se amplaseaza;
   - forma bazinelor: se recomanda forma dreptunghiulara;
   - adancimea apei: 1 m la alimentare - 2 m la evacuare
   - durata de alimentare : 5- 10 zile
   - evacuare 2- 3 zile
   - bazinele sunt prevazute cu canale drenoare si groapa de pescuit care
   poate fi interioara sau exterioara - figura 1
    In cazul in care productia de peste (crap) realizata nu poate fi valorificata toamna, bazinele de crestere datorita adancimilor de 2 m spre zona de evacuare pot fi folosite si ca bazine de iernat.
    Fiecare helesteu are o gura de alimentare si o gura de evacuare (calugar).
    In cazul cand umplerea bazinelor de crestere nu este de debitul de primavara, este recomandabil ca inundarea bazinelor de crestere sa se faca treptat pentru dezvoltarea si valorificarea hranei naturale de catre pesti.
    Fundul bazinelor trebuie astfel amenajat incat evacuarea apei sa se realizeze complet. In acest scop, fundul acestora este prevazut cu o retea de canale de pentru scurgerea apei catre gura de evacuare a bazinului.
    Aceste bazine conduc in acelasi timp si pestele catre gura de evacuare a bazinului pentru recoltare. Sub aceste aspecte reteaua de canale mentionata are o importanta deosebita, de buna ei intretinere si functionare depinzand in mare parte reusita pescuitului de toamna.
    Pentru mentinerea capacitatii de productie naturala a bazinelor este recomandabil ca solul acestuia sa nu fie indepartat prin utilizare la construrea digurilor decat numai in caz de forta majora si in acesta situatie trebuie luate masuri pentru ingrasarea fundului.
    Pentru transportul hranei pentru pesti si al pestelui in perioada pescuitului, digurile sunt amenajate in drumuri carosabile.
   
   
   2. Tehnologia de crestere si ingrasare a crapului.
   a) Pregatirea bazinelor de crestere
    In vederea crearii, in helesteele de crestere si ingrasare a crapului a conditiilor optime pentru dezvoltarea pestilor se impune aplicarea lucrarilor de ameliorare.
    De regula bazinele de crestere a crapului in perioada de iarna, sunt lasate pe uscat, daca productia de peste de consum a fost vanduta din toamna.
    In perioada in care bazinele sunt pe uscat se asigura repararea digurilor si a instalatiilor hidrotehnice (instalatii de alimentare si evacuare a apei), se curata bazinele de vegetatie uscata se intretin canalele drenoare si gropile de pescuit.
    De obicei aceste lucrari se executa in lunile ianuarie, februarie si inceputul lunii martie.
    Inainte de inundarea bazinelor de crestere de regula in luna martie (prima decada) se executa lucrarile de mobilixzare a solului ce contituie fundul bazinului, se aplica amendamentele de calciu acestea in urma unor analize a solului si se distribuie ingrasamintele organice sau minerale. Aceste lucrari se executa in amenajarile ciprinicole unde se tine cont si de productivitatea naturala.
    In amenajarile ciprinicole intensive unde productiile realizate sunt de 5-6 to/ha productivitatea naturala nu poate fi luata in calcul.
    Se monteaza mesele de furajare 8-10 mese/ha avand in vedere densitatea la populare mare si pentru a evita crestrea pestelui pe mai multe categorii de greutati (fig.2)
    Inundarea bazinelor de crestere are loc in luna martie in 10 zile.
   
    b)Popularea bazinelor de crestere
   Dupa tehnologia clasica, indiferent de ciclul de exploatare adoptat primavara de
   regula in ultima decada a lunii martie sau prima decada a lunii aprilie inainte ca pestele sa caute activ hrana se trece treptat la popularea bazinelor de crestere.
    b.1. Necesar material de populare
    Pentru acest gen de amenajare piscicola cu ciclu de productie de 1 an materialul de populare este adus din ferme specializate pentru obtinerea materialului de populare de 1 an (pepiniere).
    Pentru ferma de crestere a crapului de consum in suprafata de 10 ha de amenajare cu o productie de 6 to/ha din care 5 to crap + 1 to sanger necesarul de material de populare se calculeaza functie de productia pe unitate de suprafata si de supravietuirea pe timpul perioada de crestere si de greutatea medie a pestelui la finele productiei.
   
    Calculul materialului de populare:
    -Productia obtinuta (preconizata) 5 to crap/ha +1 to sanger /ha
    -Greutati medii - crap -2 kg/buc, sanger 2 kg/buc
    -Suprafata bazinelor de crestere 10ha
    -Supravietuire in perioada de crestere 90 %
    - nr. pui de crap (1an) = ( 10 ha x 5.000kg/ha) / (0,9 x 2 kg/buc)= 27.780buc
    -nr pui de sanger (2ani) = (10ha x 1.000kg/ha) / (0,9 x 2 kg)/buc= 5.555 buc
   
    Popularea helesteelor de crestere se face cu 2.778 buc pui de crap 1 an in greutate de 100 gr/buc /ha si 556 buc puiet sanger 2 ani in greutate medie de 250 gr/buc/ha
    Necesarul materialului de populare pentru ferma de crestere a crapului:
   - crap = 2.778 kg
   - sanger = 1.390 kg
   La populare pentru cresterea intensiva si superintensiva a crapului se urmareste ca
   materialul sa fie uniform din punct de vedere al greutatii/buc si sanatos din punct de vedere sanitar-veterinar.
   
   b) Furajarea
   Pentru cresterea si ingrasarea crapului in sisteme intensive si superintensive
   furajele folosite sunt cu proteina 25-37% si lipide intre 7-12 % sunt furaje granulate, extrudate distribuite sub forma uscata -furaje speciale pentru cresterea crapului.
   Tehnicile de administrare a furajelor la pesti sunt foarte variate, de la distribuirea
   manuala pana la utlizarea distribuitoarelor automate si a echipamentelor computerizate.
   Distribuirea manuala este utilizata pe scara larga, desi se inregistreaza mari
   pierderi de substante nutritive.
    Distribuitoarele automate utilizate mai ales in sistemele superintensive si intensive sunt foarte fiabile si simplu de folosit, alimentele putand fi distribuite fractionat sau continuu.
    In functie de caracteristicile tehnice, distribuitoarele automate pot fi de mai multe tipuri: mecanice, electromecanice si electronice.
    Factorul determinant in alegerea tipului de distribuitor este cel economic.
    Furajarea in acest sistem de amenajare(10 ha) se face zilnic si portionat in doua ratii intrucat densitatea este mare.
    Furajele folosite in amenajarile sistematice pentru cresterea crapului in sisteme intensive si superintensive au un coeficient de conversie de 1,5 kg furaje la 1 kg peste obtinut.
   
    C.1. Necesar de furaje pentru ferma de 10 ha
   - Productia obtinuta : 50.000 kg crap
   - Material populare : 2778 kg crap
   - Diferenta de crestere : 50.000- 2778= 47.222 kg
   - Coeficient de conversie - 1,5
   - Cantitate necesara de furaje:
    47.222 kg x 1,5 kg furaje/ kg peste= 70.833 kg
    Furajarea se face pe o perioada de 180 zile/1 ciclu.
    Cantitatile de furaje distribuite zilnic se stabilesc in functie de dimensiunile materialului de poulare, temperature apei si de sporul de crestere planificat.
    Pentru fiecare tip de furaj folosit exista fisa tehnica de furajare care indica cantitatea de furaje folosite zilnic la 100 kg de peste in functie de datele enumerate mai sus.
    Pentru constatarea sporului de crestere la fiecare doua saptamani se efectueaza pescuitul de control si in functie de constatarile facute se intervine in modul de furajare.
   
   d) Alimentarea cu apa
   -Umplerea bazinelor de crestere se face in luna martie, timp de 10
   zile
   Adancimea medie a apei in bazine= 1,5 m
   Volum de apa 150.000 m3 aprox 650 m3/h- debit
   Alimentarea amenjarii se poate face prin canal de alimentare de
   suprafata sau conducta F= 600 mm ingropata in corpul digului.
   -Pentru primenirea apei din bazinele de crestere (obligatorie in
   sistemul de crestere intensiv si superintensiv ) este necesar un debit de 6 l/s x ha
    Volumul de apa necesar pentru primenire :
    Vdebit=6 l/s x ha x 180 zile x 10 ha = 933.120 m3/ciclu 1.000.000
    Volumul de apa consumat= Vumplere + V primenire = 1.150.000 m3
    Pentru evacuarea apelor de primenire si golirea bazinelor de crestere se folosesc calugari cu 3 pereti (in interiorul bazinelui) sau cu 4 pereti (incastrat in dig) dar care au obligatoriu 3 nise pentru a putea evacua atat apele de fund 9primenire) cat si cele de suprafata (golire).
   
   e) Productii realizate
   Pentru ferma de crestere a crapului in suprafata productive de 10 ha
   in sistem intensive sau superintensiv productia obtinuta este de : 50.000 kg crap/buc
    10.000 kg sanger 2 kg/buc
    Pestele produs poate fi pescuit functie de comenzile pentru comercializare cu navodul (pescuit de rarire) sau la gropile de pescuit.
   
   f) Necesarul personal
   Pentru astfel de ferme pentru desfasurarea activitatii este nevoie de 2 maxim 3
   piscicultori. Doar in cazul pescuirii de rarire cand se face pescuit cu navodul sunt necesare 6 pescari
   
   g) Echipamente si dotari specifice
   - instalatii de alimentare si evacuare : 10 buc x 10 buc
   - instalatii de aerare a apei; avand in vedere densitatea mare in cresterea
   intensive si superintensiva si a consumului de oxigen mare in cazul temperaturilor ridicate (>22 0C) trebuie intervenit cu instalatii de aerare a apei: 2 buc/ha (1kw/h), 20 bucati aeratoare.
   - instalatii de furajare automata (optional)
   - 5 barci pentru distribuirea furajelor
   - Ciutare 1 buc
   - Instalatii de producere a ghetii artificiale
   - Navod L= 200 M, l= 4 m, a=26mm
   - Instalatii de iluminat si siguranta
   - Lazi, cutii, navete,cosuri pentru manipularea, conditionarea si livrarea marfii
   - 1 autoutilitara 1,5 to
   - Sediu administrativ :
    magazine furaje
    spatii depozitare materiale
    spatii depozitare si conditionare peste
    birouri
   
   
   
   Cheltuieli si Venituri - productie
   
   1. Cheltuieli privind alimentarea cu apa:
   - alimentare 1.150.000 m3 x 25.000 lei/1000 m3=28.750.000 lei
    - evacuare 1.150.000 m3 x 12.500 lei/1000 m3=14.750.000 lei
    Total = 43.500.000 lei
   
   2. Cheltuieli privind materialul de populare
   - crap : 2.778 kg x 100.000 lei/kg = 277.800.000 lei
   - sanger: 1.390 kg x 40.000 lei/kg = 55.600.000 lei
    Total = 333.400.000 lei
   
   3. Cheltuieli cu furajele
   - 70.833 kg x 27.000 lei/kg = 1.912.491.000 lei
   
   4. Cheltuieli cu personalul :
    2 salariati x 10.800.000 lei/luna x 12 luni=260.000.000 lei
   
   5. Cheltuieli cu energia:
   - 20 instal aerare x 1 kw/ora x 1000 h x 5000 lei/kw= 100.000.000 lei
    - instalatia de productie a ghetii :
    20 to gheata : 600 kg/ 24 ore = 34 zile x 24 ore x 3 kw/ora
    2448 kw x 5000 lei/kw = 12.240.000 lei
    - instalatii automate de furajare = 10.000.000 lei
    - instalatii de iluminat si siguranta 20.000.000 lei
    Total = 142.240.000 lei
   
   6. Cheltuieli cu materiale necesare pregatirii bazinleor :20.000.000 lei
   
   7. Alte cheltuieli generale 10 5 din cheltuieli totale =270.000.000 lei
   Total cheltuieli 2.970.000.000 lei
   
    Venituri :
    50.000 kg crap x 70.000 lei/kg = 3.500.000.000 lei
    10.000 kg sanger x 35.000 lei/kg = 350.000.000 lei
    Total venituri :3.850.000.000 lei
   
    Profit : 3.850.000.000 - 2.970.000.000= 880.000.000 lei
Domenii articole
» Apicultura (1)
» Ciuperci (3)
» Culturi de camp (14)
» Diverse (6)
» Flori (5)
» Fonduri Europene - Finantari (4)
» Legume (4)
» Melci (1)
» Pasari (7)
» Piscicultura - Pesti (4)
» Pomicultura (4)
» Serpi si reptile (1)
» Viermi de matase (1)
» Viticultura (3)

Carti recomandate


Peste afumat si marinat. Specii recomandate, dispozitive pentru afumat, retete

Pestii exotici

Curs de baza in acvaristica

  Comentariu scris de marian pe data 2006-08-08:

  Bravo! Un asa articol detaliat rar mai intalnesti.Felicitari.
  Comentariu scris de oprea pe data 2006-09-19:

  il rog pe marian sa-mi trimita mai multe detalii despre cresterea pestelui pt ca doresc sa construiesc un
  Comentariu scris de dana pe data 2006-10-01:

  un articol cat se poate de complet! Nici sapard nu furnizeaza astfel de informatii! Foarte foarte folositoare datele!
  Comentariu scris de Liviu pe data 2007-02-07:

  Superb,...un articol de nota 20. Insa, nu am gasit figurile cu amenajarile bazinelor; Oricum, felicitari !!!
  Comentariu scris de mihaila george pe data 2007-02-21:

  Aericolul este perfect si doresc sa i-au legatura cu Marian pt. mai multe informatii daca se poate Tel 0745165254 George
  Comentariu scris de andrei pe data 2007-03-13:

  beton beton:)
da , astfel de informatii nu le primesti de la nimeni
felicitari
  Comentariu scris de stefan pe data 2007-06-14:

  bine dar pe suprafete mai mici cu un peste mai de soi ca sturionul ar fi ceva profit.As investi dar am suprafata mica si numi permit mai mult.eu m-am gandit la un iaz cam de 400 mp oare e posibil? astept raspuns pe stefan_tanase2000@yahoo.com de la oricine care cunoaste si ma poate ajuta.cine stie poate vom colabora.
  Comentariu scris de Cristian Stoicescu pe data 2007-08-07:

  Bravo, frumos articol. Pacat ca articolul e furat. Autorul acestui proiect este dl. Marin Vasile,de la CNAFP Bucuresti, filiala Calarasi.
Materialul a fost destinat sa circule liber, in cadrul unui proiect de promovare a acvaculturii. Pacat ca nu ne-am gandit ca si asa ceva se poate fura!
  Comentariu scris de Tudor pe data 2007-08-28:

  una e teoria alta e practica ;)
  Comentariu scris de Elisei pe data 2008-04-02:

  bine dar pe suprafete mai mici .As investi dar am suprafata mica si numi permit mai mult.Eum-am gandit la un iaz cam aproximativ de 2ha oare e posibil??? Astept raspuns pe adresa postala elisei.84@mail.ru de la oricine care cunoaste si ma poate ajuta.Cine stie poate vom colabora.
  Comentariu scris de bogdan cristian pe data 2008-12-28:

  neati detaliat foarte amanuntit multe detalii ptr.producerea puietului si dezvoltarea pestelui as dori sa obtin o colaborare de la dv. am o balta de 50ha dar neam ocupat numai de crestere a puietului cumparat si am dori sa ne ajutati sa producem noi puietu firma se chiama sc.pescaru amator si este din Craiova.Multumim asteptam sa colaboram
  Comentariu scris de vasile pe data 2009-03-20:

  bun articolul,dar de ar arata si imagini la fiecare subiect
  Comentariu scris de manole lacramioara pe data 2009-05-27:

  buna seara.. am o intrebare ..din cate stiu ,, de catiova ani s+a interzis furajarea cu faina de carne .. imi poate sp cineva cu ce poate fi inlocuita?,,drojdia furajera se mai gaseste pe piata?
Multumesc!
  Comentariu scris de manole lacramioara pe data 2009-05-27:

  buna seara.. am o intrebare ..din cate stiu ,, de catiova ani s+a interzis furajarea cu faina de carne .. imi poate sp cineva cu ce poate fi inlocuita?,,drojdia furajera se mai gaseste pe piata?
Multumesc!
  Comentariu scris de pol pe data 2009-11-06:

  Ce usor se creste pestele pe hartie...foarte usor
  Comentariu scris de vicky pe data 2011-01-07:

  Ai structurat totul binisor,dar nu am vazut calculul aeratoarelor care ar fi sunat cam asa.20buc.x 25.000.000rol=500.000.000rol.In afara de asta nu ai trecut pretul instalatiilor de facut gheata artificiala si nici nr. lor.Acolo iar ai o suma colosala de investit.Mai punem si impozitul pe profit si ne cam saturam de piscicultura,nu?:)
dar vom avea profit in anul 2 ,si asta tot e bine.apoi nu mai cumparam material biologic pt. populare ,ci folosim reproducatori proprii...Trebuie rabdare si o nevasta intelegatoare...:))
  Comentati articolul:


Nume:
Email:
Comentariu:
 

Reclama probleme drepturi de autor

Abonare
Informatii despre reduceri, promotii, carti noi. Apasa aici!
Reduceri de 10%
Pentru orice comanda care depaseste 79.99 de lei pretul va fi redus cu 10%
Profitati din plin.
Transport
Expedierea coletelor costa 12.99 lei , indiferent de valoarea comenzii.
Cartile vor fi livrate prin Posta Romana cu plata ramburs (la ridicarea coletului).


Termeni si conditii | Cuprinsuri carti | ANPC
© CartiAgricole.ro
SC Lagonda SRL, Valcea, CUI: 16872332